HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Quý khách nhấn nút Đăng Nhập và nhập thông tin tài khoản, mật khẩu chính xác để đăng nhập vào thuocnha.vn

Đăng nhập

Bước 2: Chọn sản phẩm vào Giỏ Hàng

Quý khách có thể chọn sản phẩm ở Trang Chủ, hoặc Đặt nhanh hoặc tìm kiếm sản phẩm

Nhấn + để tăng số lượng hoặc - để giảm số lượng, hoặc nhập vào số lượng cần đặt.

Giảm số lượng về 0 sẽ xóa sản phẩm khỏi Giỏ Hàng

Trang chủ Đặt nhanh

Bước 3: Kiểm tra danh mục hàng đã chọn

Sau khi đã chọn xong danh mục sản phẩm cần mua, Quý khách nhấn vào biểu tượng Giỏ Hàng để kiểm tra số lượng, tổng tiền phải thanh toán.

Nếu có voucher còn hạn sử dụng, Quý khách nhấn nút Hoặc chọn để chọn voucher giao kèm đơn hàng.

Giỏ hàng

Bước 4: Gửi đơn đặt hàng

Sau khi đã kiểm tra danh mục và số lượng chính xác, Quý khách nhấn nút Đặt hàng để hoàn tất việc đặt hàng hoặc nhấn nút Mua tiếp để bổ sung hàng vào Giỏ Hàng

Bước 5: Theo dõi đơn hàng

Quý khách vào mục Đơn hàng của tôi để theo dõi tình trạng và thời gian giao hàng.

Tình trạng đơn hàng